7/8 2011 Katecheta

W wakacyjnym numerze ??Katechety? koncentrujemy si? wok???? tematu

??Biblia a katecheza?,

m.in.
Zasady wychowania biblijnego;
Alfabet metod biblijnych;
Klucz do zrozumienia Apokalipsy ??w. Jana;
O Biblii z nastolatkami;
O sensie o??ywiania s??owem wizerunk??w religijnych na przyk??adzie “Golgoty Jasnog??rskiej” (Jerzy Duda-Gracz i Ernest Bryl);
Ksi?ga Hioba – o wierze na lekcjach j?zyka polskiego;
Uniwersytet Biblijny ??wi?tego J??zefa, czyli jak czyta? Pismo ??wi?te z dzie?mi;
Prezentacje judaizmu w ramach katechezy szkolnej;
Wizualizacja w katechezie biblijnej;
Pomi?dzy s??owami – bibliolog.
Nowa metoda dialogu ze s??owem Bo??ym; Metody spotka?? biblijnych w grupie.

hastagi na stronie:

#nauki przedmałżeńskie bydgoszcz 2012 #kurs przedmałżeński bydgoszcz 2012 #kursy przedmałżeńskie bydgoszcz 2012 #kursy przedmałżeńskie zielona góra 2012

Authors

Related posts

Top