KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO O PEREGRYNACJI RELIKWII BŁ. STEFANA FRELICHOWSKIEGO, PATRONA POLSKICH HARCERZY

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO O PEREGRYNACJI RELIKWII BŁ. STEFANA FRELICHOWSKIEGO, PATRONA POLSKICH HARCERZY
(11 lutego)

Środowiska harcerskie w naszej Ojczyźnie przeżywają peregrynację relikwii swojego Patrona, którym jest kapłan i męczennik błogosławiony Stefan Frelichowski. W Kościele łódzkim rozpocznie się ona w niedzielę 26 lutego br. w kościele garnizonowym św. Jerzego w Łodzi, a zakończy 1 marca br. w kościele Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

Błogosławiony Stefan Frelichowski w czternastym roku swojego życia wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie z czasem sprawował funkcje zastępowego drużynowego oraz komendanta harcerzy kleryków w Seminarium. Ten toruński kapłan, choć pełnił posługę duszpasterską przez niespełna osiem lat, dał czytelne świadectwo swego oddania Bogu i ludziom. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych. Więziony w kilku obozach podczas II wojny światowej szedł z posługą kapłańską do potrzebujących, zwłaszcza do umierających na tyfus, którego w końcu sam padł ofiarą. Zmarł w Dachau 23 lutego 1945 roku. Jan Paweł II beatyfikował go 7 czerwca 1999 roku w Toruniu podczas Pielgrzymki do Ojczyzny. Cztery lata później, błogosławiony ks. Stefan Frelichowski, został ogłoszony patronem polskich harcerek i harcerzy.

Celem peregrynacji relikwii jest pogłębienie życia religijnego środowisk harcerskich poprzez przybliżenie postaci Patrona harcerstwa, jako wzoru życia chrześcijańskiego i orędownika przed Bogiem. Będzie to również okazja do wspólnej modlitwy o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II oraz o kanonizację bł. Stefana Frelichowskiego. Szczegółowy program Peregrynacji relikwii bł. Stefana Frelichowskiego wywieszony jest w parfialnej gablocie informacyjnej. Do udziału w uroczystościach peregrynacyjnych w sposób szczególny zapraszam młodzież harcerską, wszystkich byłych harcerzy oraz sympatyków harcerstwa. Niech bł. Stefan Frelichowski stanie się dla młodego pokolenia Polaków wzorem miłości człowieka do Kościoła i Ojczyzny.

Wszystkim uczestnikom uroczystości peregrynacyjnych z serca błogosławię.

+ Władysław Ziółek
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 11 lutego 2006 r.

hastagi na stronie:

#jan paweł ii człowiek modlitwy scenariusz

Authors

Related posts

Top