VII Og??lnopolski Konkurs Prymas Polski Kard. August Hlond ?? Bogu i Ojczy??nie

Trwa VII Og??lnopolski Konkurs ??Prymas Polski Kard. August Hlond ?? Bogu i Ojczy??nie?

11.01.2012

Celem Og??lnopolskiego Konkursu Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczy??nie jest upowszechnianie nauczania oraz wiedzy o ??yciu i dzia??alno??ci S??. Bo??ego Kard. Augusta Hlonda. Konkurs odbywa si? pod Patronatem m.in. JE ks. abpa S??awoja Leszka G????dzia ?? Metropolity Gda??skiego.

Prace nale??y przes??a? do 31 stycznia 2012, www.ak.rumia.pomorskie.pl.

(Biuletyn Archidiecezji Gda??skiej/jl Š Biuro Prasowe KEP 2012)

Authors

Related posts

Top