Ks. Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki

List Pasterski na Wielki Post 2008 roku

List Pasterski na Wielki Post 2008 roku Umiłowani w Chrystusie Panu! W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czas rozważania Męki Pańskiej i poprawy naszego

List Pasterski na Wielki Post 2008 roku

Umiłowani w Chrystusie Panu!

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czas rozważania Męki Pańskiej i poprawy naszego życia. W tym roku szczególną uwagę skupiamy na Miłosierdziu Bożym, objawionym w Jezusie Chrystusie. Syn Boży stał się człowiekiem “dla nas i dla naszego zbawienia”, wziął na siebie nasze grzechy i przybił je do krzyża, który przez to stał się ołtarzem Bosko – ludzkiej miłości. Miłość Boga i miłość Chrystusa, przedstawiciela wszystkich ludzi, spotkały się ze sobą na Golgocie i tak bardzo przylgnęły do siebie, że doprowadziły do Zmartwychwstania, tj. pokonania śmierci i przebóstwienia natury ludzkiej. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są najwyższym przejawem Miłosierdzia Bożego względem ludzkości dotkniętej grzechem.

W obecnym roku duszpasterskim uczymy się, jak być uczniami Chrystusa. Jest to szkoła, która nigdy się nie kończy. Do naszego programu nauki dołączmy pragnienie stawania się uczniami Jezusa Miłosiernego, który umiłował nas do końca (J 13, 1), bez reszty. Miłosierdzie – to miłość, która nie czyni wyjątków, ogarnia człowieka we wszystkich jego stanach. Miłość Boga przynagla nas do tego, byśmy “już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5, 15). Żyć zaś dla Chrystusa – to żyć dla drugiego człowieka, w którym On jest obecny. Chrystus nie jest przeszłością, lecz żyje pośród nas.

Jezus przypomniał o tym siostrze Faustynie Kowalskiej. Prosił ją, by wszystkim przekazywała Jego pragnienie dzielenia się miłością z człowiekiem. To objawienie jest nam szczególnie bliskie. Siostra Faustyna wszak przebywała w Wilnie, stolicy Archidiecezji, a jej spowiednikiem był ksiądz Michał Sopoćko, który dużą część swego życia spędził w Białymstoku. Był on człowiekiem według Serca Jezusowego, wybranym i powołanym do głoszenia światu Bożego Miłosierdzia. W “Dzienniczku” Siostry Faustyny znajdujemy bardzo ciepłe słowa wypowiedziane o nim z powagą przez Jezusa Chrystusa. On to zatroszczył się o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia i przygotował grunt do ustanowienia drugiej niedzieli wielkanocnej niedzielą miłosierdzia.

A to już wiesz?  Katecheza wygłoszona podczas audiencji ogólnej, Watykan 17.04.2013

W tym roku w tę niedzielę rozpocznie się nawiedzanie parafii naszej Archidiecezji przez obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany z polecenia samego Chrystusa dzięki osobistym staraniom samego księdza Michała. Nawiedzenie rozpocznie się od parafii katedralnej, a zakończy się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Obraz jest znakiem Pierwowzoru. Oczyma ciała spoglądamy na obraz, a oczyma wiary widzimy Tego, kogo przedstawia. Modlimy się do Chrystusa, przed Nim zginamy nasze kolana, w Nim pokładamy naszą ufność. Nasze usta szepczą: “Jezu ufam Tobie”. Obraz ma pomóc nam osiągnąć w życiu postawę według naszej wiary.

Peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego uwieńczy uroczysta beatyfikacja Jego sługi, ks. Michała Sopoćki. Papież Benedykt XVI postanowił, że odbędzie się ona w Białymstoku w niedzielę 28 września 2008 roku. Dzień ten jest rocznicą śmierci ks. abpa Edwarda Kisiela, który rozpoczął proces beatyfikacyjny, i wigilią święta Michała Archanioła. Po wizycie Jana Pawła II w Białymstoku, będzie to największa uroczystość w naszym mieście. Przybędą na nią: przedstawiciel Ojca Świętego, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi z różnych stron świata. Spodziewamy się także napływu pielgrzymów z Archidiecezji, innych stron Polski, z krajów ościennych, a nawet dalekich. Ksiądz Michał Sopoćko bowiem jest już znany na całym świecie. Do uroczystości tej będziemy przygotowywać się wewnętrznie i zewnętrznie: przez rekolekcje, tridua, zadbanie o godne miejsce na uroczystość i odpowiednie przyjęcie pielgrzymów. Pracują nad tym dwa komitety: Nawiedzenia i Beatyfikacji. Postarajmy się wspierać ich pracę modlitwą i życzliwością.

Beatyfikacja jest uroczystym potwierdzeniem świętości danej osoby i zezwoleniem na jej kult na określonym obszarze. Ksiądz Michał Sopoćko w opinii wiernych już uchodzi za świętego. Teraz będzie można publicznie modlić się do niego i prosić o wstawiennictwo za nami u Boga. Będzie on naszym orędownikiem przed Bogiem i przykładem jak żyć na co dzień, ufając w Boże Miłosierdzie. Beatyfikacja ks. Michała z nową mocą przypomina nam, że nie jesteśmy obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2, 19).

A to już wiesz?  List Pasterski na Wielki Post 2003 (I Niedziela Wielkiego Postu 2003)

Jakkolwiek uroczystość beatyfikacyjna jest oddalona w czasie od Wielkiego Postu, to jednak tematycznie jest z nim związana. Chrystus bowiem jest Mesjaszem w całym swoim życiu od Poczęcia aż do Śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania. W Wielkim Poście wprawdzie patrzymy na Chrystusa poszczącego, umęczonego, opuszczonego i ukrzyżowanego, ale jednocześnie wzrokiem wiary biegniemy do chwały zmartwychwstania, do Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca w otoczeniu Maryi i Świętych. Nie bójmy się iść za Chrystusem, starajmy się wstępować w Jego ślady tak, jak to czynił Jego sługa ks. Michał! Chrystus jest naszą nadzieją i prowadzi nas do pełni szczęścia. Wszystkim podążającym za Nim z serca błogosławię.

Abp Edward Ozorowski

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy