Ks. Abp Senior Stanisław Szymecki

Odezwa Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego na rozpoczęcie 56. Tygodnia Miłosierdzia (19.IX.2000)

Odezwa Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego na rozpoczęcie 56. Tygodnia Miłosierdzia Odkupienie szczytem i źródłem miłosierdzia W dniu rozpoczynającym 56 Tydzień Miłosierdzia wpatrujemy się w

Odezwa Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego na rozpoczęcie 56. Tygodnia Miłosierdzia

Odkupienie szczytem i źródłem miłosierdzia

W dniu rozpoczynającym 56 Tydzień Miłosierdzia wpatrujemy się w krzyż, na którym nasz Zbawiciel Jezus Chrystus ofiarowuje się za grzechy ludzkości. Drzewo krzyża, które dla jednych było głupstwem, a dla innych zgorszeniem (por. 1 Kor 1,25), w Wielki Piątek stało się szczytem, na który Bóg “wspiął się”, ażeby z jego wysokości posyłać promienie miłosierdzia wszystkim żyjącym w mrokach grzechu.

Tydzień Miłosierdzia stawia przez nasze oczy coraz większą przestrzeń mroków współczesnego świata, a w nim z jednej strony ludzi biednych, którym brakuje podstawowych środków do życia, natomiast z drugiej strony ludzi gromadzących bogactwa, niejednokrotnie w sposób nieuczciwy kosztem biednych. Po obydwu stronach widzimy wielu ludzi uwikłanych w różnego rodzaju problemy, zniewolenia, konflikty małżeńskie i rodzinne oraz inne kryzysy. Jeszcze mocniej Tydzień Miłosierdzia ukazuje nam nieskończoną przestrzeń MIŁOŚCI BOGA objawionej w Jezusie Chrystusie Miłosiernym. Podczas tych siedmiu dni trzeba wspinać się na szczyt odkupienia, ażeby zaczerpnąć miłosierdzia, a promienie łaski przeniknęły nasze serca. Tylko wtedy będzie można z miłością dostrzec wielką rzeszę ludzi potrzebujących naszej pomocy – materialnej i duchowej. Z Bożej wysokości człowiek dostrzega nawet najmniejszą ludzką potrzebę, a nie koncentruje się na swoich sprawach. Z tej wysokości patrzymy na ubogich, bezdomnych, chorych, uzależnionych, tułaczy, bezrobotnych. Oni wszyscy potrzebują bliskości kogoś dobrego. Patrzymy też na liczne dzieła miłosierdzia prowadzone przez CARITAS i przez inne instytucje – domy dla bezdomnych, stołówki, stacje opieki, świetlice, domy dla matek i dzieci, ośrodki dla zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, szpitale i wiele innych placówek, które pomimo trudności walczą o dobro człowieka.

Tydzień Miłosierdzia to wielka pielgrzymka do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, na którą wyruszają wszyscy chrześcijanie niosąc swoje krzyże: mający niewiele i hojnie obdarowani, obarczeni cierpieniem i pełni sił, potrzebujący pomocy i pragnący pomagać: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mk 8, 34b).

A to już wiesz?  Słowo Księdza Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego dotyczące Jubileuszu Roku Świętego Rodzin Katolickich (21.IX.2000)

Tylko ten, kto pielgrzymuje do Chrystusa może spełnić Jego słowa: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jakże istotne jest wskazanie dane nam przez Pana Jezusa w Kazaniu na Górze, w obecnym Roku Jubileuszowym, roku Łaski od Pana. Kiedy otwierają się przed nami nowe przestrzenie, czas budować Królestwo Boże na ziemi.

Tydzień Miłosierdzia ku tym przestrzeniom kieruje nasze oczy i nasze serca. Niech kapłani, parafialne zespoły CARITAS i wierni w tym czasie bardziej zauważają wszystkie potrzeby swoich braci i sióstr, niech podejmują trud niesienia pomocy tym, którzy potrzebują napomnienia, pociechy, dobrej rady, przebaczenia, modlitwy oraz wszystkim pozbawionym pokarmu, odzienia, domu, zdrowia, wolności.

Dziękuję wielkiej rzeszy pracowników i wolontariuszy za ofiarowany czas i podejmowane starania na rzecz bliźniego.

Miłosierna Matka, niech się pochyla nad Kościołem Białostockim w tym Roku Łaski i całym nowym Tysiącleciu wiary.

Wszystkim błogosławię

(+ Stanisław Szymecki)

Arcybiskup Metropolita Białostocki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy