Dokumenty Materiały katechetyczne

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

17.10.2011

Na stronie Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła (www.edycja.pl), polskiego wydawcy Youcat, zostanie zamieszczona stosowna errata do pierwszego wydania katechizmu.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie po zakończeniu prac związanych z wprowadzeniem poprawek do polskiego tłumaczenia Katechizmu dla młodych. Komisja stwierdziła istnienie kilku błędów, które koryguje.

Poprawiona wersja Youcat ukaże się drukiem na przełomie października i listopada 2011 r.

Zobacz także:
Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

17.10.2011 – Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
po zakończeniu prac związanych z wprowadzeniem poprawek do polskiego tłumaczenia Katechizmu dla młodych YOUCAT

Po ukazaniu się informacji prasowych o błędach w polskiej wersji katechizmu dla młodych Youcat i wydaniu oświadczenia przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP, natychmiast powołano specjalną komisję weryfikacyjną, na czele której stanął o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej KUL. W skład komisji weszli również: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL, oraz dr Adam Zadroga, natomiast kwestie tłumaczenia z języka niemieckiego (język oryginału katechizmu) rozstrzygnięto przez konsultacje z germanistą dr. hab. Piotrem Kołtunowskim, profesorem UMCS w Lublinie.

Podczas prac komisja stwierdziła istnienie kilku błędów, które dotyczą głównie trzech punktów: 149 i 382 oraz tekstu na marginesie zamieszczonego na stronie 225:
a) kwestia zawarta w numerze 149 wynikła z niewłaściwego tłumaczenia tekstu niemieckiego, gdzie zamiast słowa “adoracja” wskazano na modlitwę i odpowiedź była nieadekwatna do pytania, co powodowało błędne wyjaśnienie danej kwestii. Obecnie ten punkt został poprawiony i zyskał brzmienie, które nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o nauczanie Kościoła;
b) zagadnienie dotyczące eutanazji zawarte w numerze 382 jest nieprecyzyjnie ujęte już w wersji niemieckiej, co samo w sobie powoduje nieporozumienie. Dosłowne przetłumaczenie tego tekstu doprowadziło do wpisania błędnego stwierdzenia, które jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. W poprawionym wydaniu katechizmu jest wyraźne odróżnienie eutanazji biernej (zwaną niekiedy pośrednią) od zaniechania uporczywej terapii;
c) trzecia kwestia dotyczy nieprecyzyjnego przetłumaczenia wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI zawartej w książce “Światłość świata”, a znajdującej się na marginesie tekstu Youcat na str. 225. Obecnie tłumaczenie tej wypowiedzi Papieża jest zaczerpnięte z wydanej przez Znak książki “Światłość świata” i nie budzi wątpliwości co do zgodności z tym, co rzeczywiście chciał przekazać Benedykt XVI.
Inne zauważone nieścisłości i uchybienia dotyczące różnych kwestii językowych i stylistycznych zostały bardziej doprecyzowane. Niektóre z uchybień mają charakter powtórzenia obecnych w świadomości wielu katolików nieprecyzyjnych stwierdzeń z zakresu teologii i prawa kanonicznego. Nie powodują one jednak bezpośredniego przełożenia tych stwierdzeń na błędne postępowanie katolików, a co za tym idzie, nie dyskwalifikują będącego w obiegu obecnego wydania katechizmu Youcat. Wszystkie poprawki, które zostały zasugerowane przez komisję, zostały naniesione w drugim wydaniu katechizmu Youcat, a całość zatwierdził bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Poprawiona wersja Youcat ukaże się drukiem na przełomie października i listopada 2011 r.
Na stronie Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła (www.edycja.pl), polskiego wydawcy Youcat, zostanie zamieszczona stosowna errata do pierwszego wydania katechizmu.
Jednocześnie, oceniając wartość merytoryczną katechizmu Youcat, komisja oświadczyła: “Katechizm dla młodzieży jest cenną propozycją katechetyczną i ewangelizacyjną wychodzącą naprzeciw potrzebom ludzi młodych i służącą do przystępnego i syntetycznego przybliżenia i wyjaśnienia podstawowych prawd katolickiej wiary i moralności. Zaletą Youcat jest nie tylko młodzieżowa forma języka i grafiki, ułatwiająca zrozumienie, ale nade wszystko jego poważna zawartość treściowa, mająca charakter głębokiego i rzetelnego wnikania w treść tego, w co wierzy i czego naucza Kościół katolicki. Youcat nie tylko podaje pewne stwierdzenia, ale je wyjaśnia i uzasadnia, czyniąc to w formie przystępnej i zrozumiałej dla przeciętnego młodego czytelnika.
Youcat jest ważnym narzędziem, które może służyć jako punkt wyjścia w dyskusji z młodymi na temat wiary i moralności. Warto go uczynić przedmiotem katechezy i spotkań w grupach oraz zalecić do lektury indywidualnej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

(md Š Biuro Prasowe KEP 2011)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jana Paw   #Marka Studenskiego   #Tydzie Wychowania   #Tygodnia Wychowania   #mog   #rodzice   #roli   #wsp

One thought on “Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Comments are closed.